AktualnościRegulamin klasyfikacji Wedkarz Roku 2016

 

Regulamin klasyfikacji Wędkarz Roku  WKS Radunia Żukowo w 2016

 

 

1. Klasyfikacja roczna 2016 obejmować będzie łącznie zarówno seniorów, juniorów jak i kobiety jednakowo, tzn. jedną klasyfikacją.

2. Klasyfikacja będzie opierała się o wyniki z zawodów klubowych w roku 2016 w skład, których wchodzą trzy zawody z cyklu Grand Prix Klubu oraz dwie tury Mistrzostw Klubu.

3. W klasyfikacji Wędkarza Roku 2016 odliczany będzie najsłabszy wynik w jednej z tur zawodów wymienionych w pkt. 2. Przykłady:

a) Zawodnik startował we wszystkich zawodach, w których kolejno otrzymywał punkty sektorowe 2,3,1,6,2, co sumarycznie daje 14 pkt, jednak odliczając najsłabszy wynik ( 6 pkt. ) na koniec roku zawodnik otrzyma 8 pkt ( 2+3+1+2 )

b) Zawodnik wystartował tylko w 3 turach za co otrzymał punkty kolejno 3,15,2,1,15, więc do klasyfikacji rocznej otrzyma 21 pkt, pomimo sumy 36 pkt.

4. Do obliczenia klasyfikacji Wędkarza Roku w pierwszej kolejności są brane punkty sektorowe, następnie łączna waga ryb z tur liczonych do klasyfikacji zawodów.

5. Sześciu najlepszych zawodników  z klasyfikacji otrzyma pamiątkowe wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe o równej wartości. 

6. Wyróżnienia oraz nagrody rozdane zostaną na walnym zebraniu sprawozdawczym w 2017roku

7. Zarząd Klubu nie planuje zmian w powyższym regulaminie, jednak zastrzega sobie prawo do ich wprowadzenia w uzasadnionych przypadkach.

8. W przypadku kwestii spornych i nieuregulowanych, decyzję o sposobie ich rozwiązania podejmuje  Zarząd Klubu,  kierując się zasadą równości.

9. Regulamin został stworzony w celu rozwijania klubowego sportu wędkarskiego oraz rozwoju poszczególnych zawodników.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 marca 2016 roku

data publikacji: 2016-03-01