Aktualności



Regulamin dofinansowania zawodników

Regulamin dofinansowania zawodników reprezentujących Klubu WKS Radunia Żukowo w zawodach spławikowych z cyklu Grand Prix Okręgu Gdańskiego oraz Mistrzostwach Okręgu Gdańskiego w roku 2017

 

1. Klub planuje dofinansować  maksymalnie 8-miu zawodników reprezentujących Klub w zawodach okręgowych w 2017. W tym  3x senior, 1x kobieta, 1 x U14, 1 x U18, 1 x U22, 1 x senior 55+

2. Wysokość dofinansowania wynosi

               -50zł na jedną turę na wodzie stojącej 

               -100zł na jedną turę na wodzie bieżącej 

3. Wyłonienie zawodników do dofinansowania będzie opierało się o wyniki z zawodów klubowych oraz okręgowych w roku 2016 w skład, których wchodzą trzy tury GPX Klubu, trzy tury GPX Okręgu, dwie tury Mistrzostw Klubu i dwie tury Mistrzostw Okręgu.

4. Sposób obliczania klasyfikacji:

-Z dziesięciu tur do klasyfikacji liczone jest 7 najlepszych wyników, można odliczyć trzy najsłabsze tury w tym takie, w których zawodnik nie startował. Wśród odliczonych tur musi się znaleźć co najmniej  po jednej z klasyfikacji okręgowej i klubowej. 

- w przypadku, gdy liczba zawodników danej kategorii jest mniejsza lub równa liczbie zawodników dofinansowywanych, zawodnicy maja obowiązek wziąć udział w minimum  trzech turach zawodów klubowych, a w zawodach okręgowych muszą się zmieścić w pierwszej połówce klasyfikacji.

-gdy żaden z zawodników z danej kategorii nie spełni warunków na dofinansowanie, to w pierwszych dwóch przypadkach ono przepada a w następnych przypadkach, przechodzi na kolejnych zawodników w liczniej obsadzonych kategoriach. W pierwszej kolejności na seniorów a następnie kolejno: U22, U18, U14, kobiety, seniorów 55+.

5. Do obliczania klasyfikacji w pierwszej kolejności są brane punkty sektorowe, a następnie łączna waga ryb z liczonych do klasyfikacji tur.

6. Zarząd Klubu nie planuje zmian w powyższym regulaminie, jednak zastrzega sobie prawo do ich wprowadzenia w uzasadnionych przypadkach.

7. W przypadku kwestii spornych i nieuregulowanych, decyzję o sposobie ich rozwiązania podejmuje  Zarząd Klubu,  kierując się zasadą równości.

8. Regulamin został stworzony w celu rozwijania klubowego sportu wędkarskiego oraz rozwoju poszczególnych zawodników.

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 marca 2016 roku

 

data publikacji: 2016-03-01