AktualnościRegulamin reprezentowania klubu

 

 

Regulamin reprezentowania klubu WKS Radunia Żukowo w zawodach  GPX Okręgu i Mistrzostwach Okręgu w 2016 roku

 

1. Członkowie Klubu mają prawo startu w barwach Klubu w imprezach z cyklu GPX Okręgu oraz Mistrzostwach Okręgu po uzyskaniu zgody Zarządu Klubu.

2. Opłatę startową za zawodników wnosi Klub.

3. Zawodnicy indywidualni chęć startu w danych zawodach zgłaszają do Zarządu Klubu najpóźniej na 3 dni, przed upływem terminu zgłoszeń podanego przez ZO PZW w Gdańsku tj.” na 14 dni przed zawodami”

4. Drużyny zgłaszają  chęć startu i skład do zarządu klubu najpóźniej do 13 marca 2016. 

5. Drużyny zgłaszane są jednorazowo na cały cykl zawodów GPX Okręgu.

6. Składy drużyn zawodnicy ustalają we własnym zakresie.

7. Ewentualne zamiany z zawodnikami rezerwowymi  wewnątrz drużyny w trakcie sezonu, zawodnicy ustalają we własnym zakresie.

8. W przypadku gdy zawodnik zgłosi  chęć uczestnictwa i nie weźmie udziału w zawodach bez uzasadnionej przyczyny, zobowiązany jest do zwrotu opłaty startowej wniesionej przez Klub w jego imieniu.

9. Zarząd Klubu nie planuje zmian w powyższym regulaminie, jednak zastrzega sobie prawo do ich wprowadzenia w uzasadnionych przypadkach.

10. W przypadku kwestii spornych i nieuregulowanych, decyzję o sposobie ich rozwiązania podejmuje  Zarząd Klubu,  kierując się zasadą równości.

11. Regulamin został stworzony w celu rozwijania klubowego sportu wędkarskiego oraz rozwoju poszczególnych zawodników.

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 marca 2016 roku

 

 

data publikacji: 2016-03-01