Angielski przed maturą

15 czerwca 2022 0 Comments

Podręcznik do nauki języka angielskiego pt “Password Reset b1+” autorstwa Marty Rosińskiej  i Lyndy Edwards to  pozycja ,która jest dostosowana do trudniejszej podstawy programowej aktualnej od września 2019 roku.

Co zawiera ta pomoc językowa?

Pozycja dydaktyczna składa się z podręcznika ucznia  oraz zeszytu ćwiczeń. Do obydwu tych produktów  zagwarantowany jest kod aktywacyjny umożliwiający dostęp online  do ich cyfrowej wersji. Oczywiście jest on całkowicie bezpłatny. Cyfrowa książka umożliwia korzystanie z wyświetlonych na ekranie stron, nagrań audio oraz interaktywnych zadań .Po pierwszym zalogowaniu uczeń ma 24 miesiące na skorzystanie z tej formy nauki.

Jaka jest konstrukcja podręcznika?

Rozdziały podręcznika “Password Reset b1+” zostały uporządkowane tematycznie , ale nie przypadkowo. Zagadnienia przedstawione w książce są zgodne z tematami obowiązującymi na egzaminie maturalnym. Autorzy publikacji położyli duży nacisk na praktyczne ćwiczenia wspierające proces aktywnego pisania, słuchania czy czytania angielskich tekstów. Duża część ćwiczeń została skonstruowana tak, aby przejrzyście przedstawić trudniejsze  zasady gramatyczne. Do książki ucznia  dodatkowo dołączone zostało kompendium gramatyczne utrwalające wiedzę z poszczególnych rozdziałów. 

Jaki rodzaj zadań został opracowany?

Autorzy podręcznika skoncentrowali swoje wysiłki na wprowadzaniu ubogaconego słownictwa poprzez nauczanie kolokacji czy całych wyrażeń. Zwrócili  także szczególną uwagę na błędy językowe, a także na wyrazy, które mogą być łatwo mylone przy tłumaczeniach z powodu ich podobnego brzmienia. Aby osiągnąć swój dydaktyczny cel zaproponowali zróżnicowane zadania językowe na :

  • uzupełnianie luk w zdaniach i streszczeniach
  • gramatykalizację
  • słowotwórstwo
  • transformacje
  • tłumaczenia
  •  oraz mediację w języku polskim i angielskim

Tak bogata oferta praktycznych zadań sprawia ,że podręcznik w sposób kompleksowy i wyczerpujący pomaga w przygotowaniu do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.